Cả nước vẫn còn 6% đất đô thị bị bỏ trống

Cả nước vẫn còn 6% đất đô thị bị bỏ trống
Đất chưa sử dụng tại đô thị vẫn còn 86.130 ha, chiếm 6% tổng diện tích đất đô thị cả nước là con số được đưa ra tại buổi toạ đàm “Quản lý và sử dụng đất tại đô thị” do Hiệp hội các Đô thị Việt Nam, và Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 8/11.Đây là cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các đô thị và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý sử dụng đất đô thị, qua đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các đối tượng bị thu hồi đất.


Nhiều vấn đề về định giá đất, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...đã được các Bộ, ngành liên quan trả lời chi tiết, cụ thể. Đơn cử như trên cùng một khu đất có nhiều dự án khác nhau, mà giá đền bù của các dự án có nguồn vốn ngân sách Nhà nước thấp hơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, UBND tỉnh, thành phố quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp. Liên quan đến chất lượng nhà ở, công trình hạ tầng kỹ thuật ở các khu tái định cư không đảm bảo, xuống cấp, trách nhiệm phải thuộc về chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật...Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 1/1/2008, diện tích đất đô thị của Việt Nam hơn 1.429.000 ha, chiếm 4,32% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước (tăng hơn 438.700 ha so với năm 2000, và hơn 275.521 ha so với năm 2005).

Để tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng đất đô thị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra các giải pháp như: Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai; thành lập, kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở tất cả các địa phương. Cải cách quy trình, thủ tục trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; xây dựng hệ thống định giá đất hoàn chỉnh; đẩy mạnh công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai...Hỗ trợ trực tuyến