Gyroscope Station

Gyroscope Station

Mô tả sản phẩm

Trạm Gyroscope GTA1300

  • Độ chính xác cao xác định góc phương vị: 5 "/ GTA1305, 10" / GTA1310, 15 "/ GTA1315 
  • Xác định phương vị tự động, vận hành dễ dàng
  • Độ chính xác cao, đo ổn định hơn và nhanh hơn, chỉ 20minutes để có được góc phương vị 
  • Windows CE 5,0 hệ điều hành, phần mềm chuyên nghiệp trên tàu FOIF FieldGenius, sau khi 
    đo góc phương vị, nó có thể làm việc cũng như tổng số trạm thông thường cho tất cả các dự án điều tra
  • Có thể làm việc trong điều kiện khó khăn, nó có thể làm việc bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào


Hỗ trợ trực tuyến