Máy toàn đạc điện tử GYRO X II tự động con quay hồi chuyển tổng đài

Máy toàn đạc điện tử GYRO X II tự động con quay hồi chuyển tổng đài

Mô tả sản phẩm

Xác định vị trí bất cứ nơi nào.

Nếu không có phía sau, quan sát Traverse và thiên văn học, sử dụng GYRO X II bạn có thể tìm thấy vị trí phía bắc đúng, nó có thể làm việc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, trong không có công nghệ khác không làm việc hoặc không có điểm được biết đến nơi mà nó có thể có ích.

GYRO X II với động cơ treo con quay hồi chuyển, mà do sự tiến động của các nguyên tắc của vòng quay của Trái đất và xung quanh trái đất gây ra bởi kinh tuyến (phía bắc) để swing. Nguyên tắc này hơn so với các giải pháp khác để đạt được một phép đo nhanh hơn và chính xác hơn.

GYRO X II áp dụng cho:

 • Tunnel điều chỉnh xây dựng hướng.
 • Các tài liệu tham khảo nội bộ thiết lập không gian kèm theo - bên trong các tòa nhà hoặc phần thân tàu.
 • Ăng-ten và điện Parabolic đường điều khiển hướng.
 • Gắn vào SX tự động nhìn thấy toàn đạc Sokkia, SX có thể được sử dụng để khảo sát truyền thống
 • Đo thời gian chỉ 19 phút * 
   * thô và đo lường kết hợp tốt. Khi đo ở 35 ° vĩ độ, do bản chất của lý do cho động cơ quay hồi chuyển, thời gian đo lường khác nhau tùy thuộc vào vĩ độ.
 • 15 "độ chính xác mục tiêu. Phần mềm ứng dụng chuyên ngành và hệ thống ổ đĩa động cơ tiên tiến cộng lại sẽ tự động tính toán thật chính xác góc phương vị phía bắc ± 15".
 • Đơn giản, chỉ cần ba bước để hoàn tất việc đo lường:
  • Tổng đài gyro là đạo diễn nói chung theo hướng bắc.
  • Nới lỏng gyro khóa.
  •  Nhấn nút đo.


Hỗ trợ trực tuyến