Máy định vị GPS Trimble M7 GPS-Survey (GPS-S) System

Máy định vị GPS Trimble M7 GPS-Survey (GPS-S) System

Mô tả sản phẩm

Tính năng

 

  • Dịch vụ định vị chính xác thu GPS có khả năng khảo sát
  • Phần mềm lĩnh vực truy cập Trimble được thiết kế để sử dụng quân sự
  • Dòng xét nghiệm, siêu bền Hệ thống Khảo sát xây dựng theo tiêu chuẩn quân sự
  • Tương thích với (quang học) thiết bị và xây dựng các hệ thống điều khiển máy thông thường
  • Phần mềm văn phòng điện Trimble Business Center được sử dụng để xử lý và điều chỉnh cả GPS và dữ liệu thông thường
  • Hỗ trợ cả quân sự và Trimble radio dữ liệu


Lưu ý: Chính sách của Chính phủ Mỹ hạn chế việc bán các dịch vụ định vị (PPS) Thiết bị chính xác cho những người được ủy quyền của Bộ Quốc phòng Mỹ. Non-Mỹ ủy quyền người dùng phải mua thiết bị PPS qua quân sự bán hàng nước ngoài (FMS) quá trình.

 

 

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tạiwww.trimble.com/defense cho thông tin bán hàng. Một thông báo 90 ngày là cần thiết để cung cấp các hệ thống.

Tài sản phẩm
  • Bảng dữliệu
Tổng quan:

Trimble M7 GPS-S Receiver với Công cụ SGE-41 24 kênh SAASM GPS có khả năng dịch vụ định vị chính xác (PPS) theo dõi. Đúng Real-Time Kinematic (RTK) khảo sát ở chế độ PPS, chính xác đến 5 mm (sau xử lý) và 10 mm (real-time).


Các Trimble M7 GPS-S cũng cho phép việc sử dụng các dịch vụ định vị tiêu chuẩn (SPS) theo dõi khi sử dụng PPS là không cần thiết. Có khả năng với thiết bị thông thường Trimble (Total Station). Có khả năng với loại radio quân sự để chuyển dữ liệu an toàn. AN / PRC-117F và AN / PRC-152 thử nghiệm.Trimble radio dữ liệu tiêu chuẩn cũng có khả năng với hệ thống. linh hoạt, thu GPS mô-đun để sử dụng như một trạm gốc hoặc rover trong tất cả các ứng dụng GPS đo đạc. Đủ để chịu đựng môi trường quân sự khắc nghiệt và đòi Rugged. Hệ thống này hỗ trợ việc sử dụng các tiêu chuẩn bản đồ quân sự phối hợp hệ thống (UTM / UPS và MGRS / USNG), cùng với tất cả các quy định phối hợp các hệ thống trên toàn thế giới. Hỗ trợ tất cả datums liệt kê trong báo cáo kỹ thuật NIMA (TR) 8350,2 và hỗ trợ việc sử dụng các mô hình geoid địa phương và trên toàn thế giới. Compliant để MIL-STD-810G.


Hỗ trợ trực tuyến