Máy toàn đạc điện tử Trimble S6

Máy toàn đạc điện tử Trimble S6

Mô tả sản phẩm

Tính năng
 • Bây giờ có sẵn với công nghệ Trimble VISION ™ để điều khiển robot video và tài liệu cảnh
 • Công nghệ Trimble DR Plus ™ cho tầm xa và độ chính xác cao
 • Nhanh và mịn hiệu suất chưa từng có với công nghệ servo MagDrive ™
 • Trimble SurePoint ™ đảm bảo tính chính xác tự động hiệu chỉnh dụng cụ trỏ
 • Hoàn toàn có thể nâng cấp từ Servo để tự động khóa và công nghệ robot

Tổng số Hiệu suất trong Servo, Autolock và Công nghệ robot 

Các Trimble® S6 Total Station cung cấp sức mạnh và tính linh hoạt theo yêu cầu của các chuyên gia khảo sát hiện nay. 

Điều khiển Trimble VISION Video-Assisted 

Bây giờ có sẵn với công nghệ Trimble VISION ™, Total Station Trimble S6 cho phép điều tra viên để xem từ xa và đo lường thông qua một nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp từ máy trên bộ điều khiển dữ liệu của họ. 

 • Xem tất cả các nhạc cụ nhìn thấy mà không có một chuyến đi trở lại văn phòng.
 • Chọn mục tiêu chỉ với một cú chạm của màn hình điều khiển.
 • Các phép đo được để rút ra những hình ảnh video, do đó bạn có thể chắc chắn để không bao giờ bỏ lỡ một shot bạn cần.

MagDrive Servo Công nghệ

Các Trimble S6 Total Station định nghĩa lại hiệu suất cụ khảo sát với hội nhập vượt trội của servo, cảm biến góc và công nghệ đo lường.

 • Bồi thường lỗi tiên tiến cung cấp nhanh chóng, chính xác đo lường.
 • Có khả năng thay đổi khuôn mặt ở tốc độ chớp và quay 115 độ mỗi giây

Trimble SurePoint Công nghệ

Trimble SurePoint cung cấp đền bù tự động cho phong trào nhỏ từ gió, thời tiết, và gây lún.

Đảm bảo trỏ chính xác và đo mỗi lần. Giảm nhằm lỗi.

 Hỗ trợ trực tuyến