Máy toàn đạc điện tử Trimble S8

Máy toàn đạc điện tử Trimble S8

Mô tả sản phẩm

Tính năng
  •  Video-hỗ trợ đo robot sử dụng công nghệ Trimble VISION ™
  • Hình ảnh xác minh với lớp phủ và tư liệu hình ảnh
  • Trimble DR Plus ™ cho phạm vi rộng hơn và thiết lập ít
  • Phát hiện các mục tiêu mà không cần sự can thiệp từ lăng kính xung quanh với công nghệ Trimble FineLock ™
  • Trimble SurePoint ™ đảm bảo tính chính xác tự động hiệu chỉnh dụng cụ trỏ
  • Tùy chọn cấu hình chuyên biệt sẵn

Nền tảng Total Station tiên tiến nhất 

 

 

 

Những công việc đòi hỏi khắt khe nhất yêu cầu tổng đài tiên tiến nhất trong ngành công nghiệp. Cho dù bạn cần giải pháp để thúc đẩy năng suất cho ngày này sang nhiệm vụ khảo sát ngày hoặc các giải pháp chính xác cho các yêu cầu dự án kỹ thuật, các Trimble S8 là giải pháp tổng đài tiên tiến nhất hiện nay. Bạn có thể làm nhiều hơn và làm tốt hơn với các tổng đài sáng tạo và tiên tiến nhất hiện nay.

 

Các mới Trimble S8 Total Station cung cấp một cơ sở rộng vùi tiêu chuẩn và tùy chọn cấu hình cho sự linh hoạt chưa từng có.

 

 

 

 

 

Điều khiển Trimble VISION Video-Assisted

 

Với Trimble VISION ™, xem tất cả mọi thứ nhạc cụ nhìn thấy mà không có một chuyến đi trở lại các nhạc cụ

  • Chọn mục tiêu chỉ với một cú chạm của màn hình điều khiển
  • Các phép đo được để rút ra những hình ảnh video, do đó bạn có thể chắc chắn không bao giờ lộn xộn một shot bạn cần

Video-Assisted Tài liệu

Rời khỏi trang web với hơn chỉ tọa độ. Với Trimble S8, hình ảnh sống đang bị bắt có hiệu quả point-and-click.

  • Tài liệu thông tin trực quan quan trọng như điều kiện và chi tiết trang web
  • Dễ dàng nhớ lại những gì đã được tại hiện trường

Trimble FineLock Công nghệ

Phát hiện mục tiêu mà không cần sự can thiệp từ lăng kính xung quanh cho chính xác, xây dựng các ứng dụng

 

 Hỗ trợ trực tuyến