Máy toàn đạc điện tử RTS100R

Máy toàn đạc điện tử RTS100R

Mô tả sản phẩm

Cải thiện từ TS650, trục kép bù;

Bảo vệ IP66; bàn phím chữ và số;

LCD hiển thị với 6linesx20characters.

Điện dài khoảng cách đo không gương: 300m (RTS100R3) / 500m (RTS100R5)

Bluetooth cáp miễn phí kết nối (Nhà máy bắt buộc)

 Hỗ trợ trực tuyến