Máy toàn đạc điện tử TS650

Máy toàn đạc điện tử  TS650

Mô tả sản phẩm

Dòng TS650
  
●  điện dài khoảng cách đo không gương 300m (R300) / 500m (R500)
 
 
●  Kết nối cáp miễn Bluetooth (Factory tùy chọn)
 
●  128M bộ nhớ trong, 120000 điểm và 40 công việc có thể được lưu
 
●  có thể được vận hành với hệ thống thu dữ liệu, FOIF FieldGenius hoặc các phần mềm phần thứ ba có sẵn
 
● IP66 bảo vệ môi trường
 
●  Alphnumerical bàn phím 


Hỗ trợ trực tuyến