Máy toàn đạc điện tử TS680-R500 / R1000

Máy toàn đạc điện tử  TS680-R500 / R1000

Mô tả sản phẩm

Dòng TS680

● Power dài khoảng cách đo không gương 500m (R500) / 1000m (R1000)

 

● đo lường độ chính xác cao, lăng kính: 1mm + 1.5ppm (R1000), 2mm + 2ppm (R500)

 

● Kết nối cáp miễn Bluetooth (Factory tùy chọn)


● có thể được vận hành với hệ thống thu dữ liệu, FOIF FieldGenius hoặc các phần mềm phần thứ ba có sẵn

 

● Hướng dẫn hệ thống ánh sáng là tùy chọn để dễ dàng khoanh đo lường


● Mật khẩu chức năng về an ninhHỗ trợ trực tuyến