Máy toàn đạc điện tử RTS330

Máy toàn đạc điện tử RTS330

Mô tả sản phẩm

RTS330 series

●  ổ đĩa bất tận ngang và dọc được áp dụng trên RTS330 series, người dùng có thể collimate mục tiêu nhanh hơn với hoạt động hai tay

●  Có một khóa kích hoạt gắn ở phía bên của thiết bị, người dùng không đánh mất tầm nhìn của mục tiêu trong khi đo; điều này đặc biệt quan trọng khi rất nhiều điểm cần phải được đo

●  giao diện Nhiều dữ liệu như thẻ SD, kết nối RS-232C mini USB hoặc có sẵn

●  Bluetooth kết nối cáp miễn phí phạm vi dài 500m-1000m cung cấp giải pháp bán tự độngthu thập dữ liệu. Khoảng cách đo không gương đạt đến 500m (R500) hoặc 1000m (R1000) trong khi duy trì độ chính xác cao của 2mm + 2ppm

●  phần mềm bảng On và chương trình ứng dụng đơn giản hóa và tăng tốc công việc trong lĩnh vực này. Người sử dụng được hướng dẫn thông qua các thói quen của các menu rõ ràng và nhắc nhở đo lườngHỗ trợ trực tuyến