Máy toàn đạc điện tử TS810

Máy toàn đạc điện tử TS810

Mô tả sản phẩm

Dòng TS810
 • Điện không gương dài khoảng cách đo 500m (R500) / 1000m (R1000)
   
 • Đo lường độ chính xác cao, lăng kính: 2mm + 2ppm (R500) /1mm+1.5ppm (R1000)
   
 • Windows CE 5.0 Hệ thống điều hành với giao diện người dùng PC quen thuộc
   
 • Phần mềm onboard Professional: FOIF FieldGenius. Cùng với giao diện thu GNSS


Hỗ trợ trực tuyến