Máy toàn đạc điện tử RTS010

Máy toàn đạc điện tử RTS010

Mô tả sản phẩm

RTS010 cao Tổng số trạm Precision

Thiết kế có độ chính xác cao, trục mới và hệ thống bốn bộ mã hóa được thông qua để đảm bảo đo accuarcy, độ chính xác đo góc đạt đến 1 ", độ chính xác đo khoảng cách đạt tới 1mm + 1ppm.

Khoảng cách đo không gương dài đến 1000m (R1000). Hỗ trợ trực tuyến