A200 CORS

  A200 CORS

Mô tả sản phẩm

Tổng quan

Với sự phát triển của công nghệ thông tin máy tính và công nghệ liên quan. Dựa vào trung tâm ròng tham chiếu và dữ liệu GNSS. FOIF CORS với dịch vụ định vị chính xác cao và dịch vụ khác có liên quan tích hợp, trở thành liên tục hoạt động tích hợp hệ thống định vị vệ tinh.  
Được trang bị động cơ tiêu chuẩn công nghiệp GNSS (Trimble, Novatel, Javad ...), hỗ trợ cải thiện hiệu suất trên các công việc vị trí chính xác cao và công trình xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan.  
Lúc đầu, CORS definated như một trạm cố định vệ tinh cố định. Nhưng bây giờ, nó không chỉ là một trạm tham khảo, mà còn là một hệ thống tích hợp bởi nhiều trạm tham chiếu.

A200 CORS

· Tích hợp máy chủ đầu cuối

 

· Các máy chủ đầu cuối sử dụng nền tảng điều khiển tự động với các ngành công nghiệp tiêu chuẩn 4U

 

· Được trang bị động cơ tiêu chuẩn công nghiệp GNSS (Trimble, Novatel, Javad ...)

 

· Độ chính xác cao, ổn định sặc vòng ăng ten

 

· Pin UPS đảm bảo hệ thống làm việc mà không có bất kỳ dừng 

 

· Tương thích với các sản phẩm nhãn hiệu GNSS khác 

 

· Multi-tài liệu tham khảo có thể bằng cách kết hợp các CORS tồn tại

 

· Tín hiệu không dây truyền tải là tùy chọnHỗ trợ trực tuyến