Máy dọi laser LX441DT

Máy dọi laser LX441DT

Mô tả sản phẩm

Tổng quan

High Precision Multi-Function 4V4H, Automatic Self-Levelling Gross Dòng Laser

 

Tính năng LX441DT

 

High Precision Multi-Function Đường dây Laser cho các chuyên gia cung cấp cho bạn:  
-với dòng 4V / 4H tham khảo  
-Toàn lót Chức năng dòng Laser (4V / 4H và DPBP)  
-Xây dựng-in cảm biến điện tử cấp cho độ chính xác, phạm vi san lấp mặt bằng rộng, độ chính xác cao và ổn định  
-Indoor và sử dụng ngoài trời  
-Với cơ chế điều chỉnh tốt  
pin -Recharged Hỗ trợ trực tuyến