Máy dọi laser LX410DT

Máy dọi laser LX410DT

Mô tả sản phẩm

Tổng quan

High Precision Multi-Function 4V1H, Automatic Self-Levelling Gross Dòng Laser

Tính năng LX410DT

High Precision Multi-Function Đường dây Laser cho các chuyên gia cung cấp cho bạn:  
-với dòng 4V / 1H tham khảo  
-Xây dựng-in cảm biến cân bằng điện tử cho chính xác, phạm vi san lấp mặt bằng rộng, độ chính xác cao và ổn định  
-Indoor và sử dụng ngoài trời  
-Với cơ chế điều chỉnh tốt  
-Recharged pin Hỗ trợ trực tuyến