Chân máy Leica

Chân máy Leica

Mô tả sản phẩm

Chân máy

Giá ba chân tốt nhất cho yêu cầu của bạn

Tiêu chí quan trọng nhất cho chân máy tốt là sự ổn định của nó, khá rõ ràng, độ cứng xoắn. Với đó, một đối số rất có giá trị, nhưng không phải là duy nhất, cho giá ba chân gốc từ Leica Geosystems đã được đặt tên. Những lợi ích đáng kể khác là độ ổn định chiều cao dưới tải và độ trôi ngang ngang tối thiểu. Cũng không được đánh giá thấp là những lợi thế như tuổi thọ cao, độ rung động tối ưu, khả năng chịu nước, hành vi xuất sắc trong bức xạ mặt trời và trọng lượng của chúng đối với khả năng chịu tải. 

Sự lựa chọn trong suốt
Sự lựa chọn chân máy đúng là quyết định nếu đạt được độ chính xác chỉ định của một dụng cụ. Việc phân loại "nặng" và "nhiệm vụ nhẹ" được dựa trên tiêu chuẩn ISO 12858-2. 

Professional 5000: Chân 
đế - Heavy Duty Professional 3000: Chân máy - Light Duty 
Professional 1000: Chân đế - Tất cả Toàn bộ sự 


ổn định của
ba chân Leica Geosystems ban đầu được sản xuất chỉ từ gỗ hoặc nhôm. Gỗ, đặc biệt là gỗ sồi và gỗ thông được sử dụng bởi Leica Geosystems, cung cấp các giá trị ổn định tốt nhất, được đo bằng chiều dọc và trôi theo chiều ngang theo thời gian. Gỗ cũng có đặc tính rung động tối ưu và do đó mang lại những lợi ích đáng kể, đặc biệt trong việc sử dụng TPS có động cơ. Các bề mặt của giá ba chân bằng gỗ được niêm phong vài lần để tránh sự hấp thụ độ ẩm và tuổi thọ cao nhất. Giá ba chân nhôm cao và tiết kiệm trọng lượng, phạm vi áp dụng của chúng tuy nhiên có hạn. Chân đế - Light Duty Professional 1000: Chân đế - Tất cả Toàn bộ sự ổn định của ba chân Leica Geosystems ban đầu được sản xuất chỉ từ gỗ hoặc nhôm. Gỗ, đặc biệt là gỗ sồi và gỗ thông được sử dụng bởi Leica Geosystems, cung cấp các giá trị ổn định tốt nhất, được đo bằng chiều dọc và trôi theo chiều ngang theo thời gian. Gỗ cũng có đặc tính rung động tối ưu và do đó mang lại những lợi ích đáng kể, đặc biệt trong việc sử dụng TPS có động cơ. Các bề mặt của giá ba chân bằng gỗ được niêm phong vài lần để tránh sự hấp thụ độ ẩm và tuổi thọ cao nhất. Giá ba chân nhôm cao và tiết kiệm trọng lượng, phạm vi áp dụng của chúng tuy nhiên có hạn. Chân đế - Light Duty Professional 1000: Chân đế - Tất cả Toàn bộ sự ổn định của ba chân Leica Geosystems ban đầu được sản xuất chỉ từ gỗ hoặc nhôm. Gỗ, đặc biệt là gỗ sồi và gỗ thông được sử dụng bởi Leica Geosystems, cung cấp các giá trị ổn định tốt nhất, được đo bằng chiều dọc và trôi theo chiều ngang theo thời gian. Gỗ cũng có đặc tính rung động tối ưu và do đó mang lại những lợi ích đáng kể, đặc biệt trong việc sử dụng TPS có động cơ. Các bề mặt của giá ba chân bằng gỗ được niêm phong vài lần để tránh sự hấp thụ độ ẩm và tuổi thọ cao nhất. Giá ba chân nhôm cao và tiết kiệm trọng lượng, phạm vi áp dụng của chúng tuy nhiên có hạn. Chân máy - Tất cả Vòng ổn định của ba chân Leica Geosystems ban đầu được sản xuất chỉ từ gỗ hoặc nhôm. Gỗ, đặc biệt là gỗ sồi và gỗ thông được sử dụng bởi Leica Geosystems, cung cấp các giá trị ổn định tốt nhất, được đo bằng chiều dọc và trôi theo chiều ngang theo thời gian. Gỗ cũng có đặc tính rung động tối ưu và do đó mang lại những lợi ích đáng kể, đặc biệt là trong việc sử dụng TPS có động cơ. Các bề mặt của giá ba chân bằng gỗ được niêm phong vài lần để tránh sự hấp thụ độ ẩm và tuổi thọ cao nhất. Giá ba chân nhôm cao và tiết kiệm trọng lượng, phạm vi áp dụng của chúng tuy nhiên có hạn. Chân máy - Tất cả Vòng ổn định của ba chân Leica Geosystems ban đầu được sản xuất chỉ từ gỗ hoặc nhôm. Gỗ, đặc biệt là gỗ sồi và gỗ thông được sử dụng bởi Leica Geosystems, cung cấp các giá trị ổn định tốt nhất, được đo bằng chiều dọc và trôi theo chiều ngang theo thời gian. Gỗ cũng có đặc tính rung động tối ưu và do đó mang lại những lợi ích đáng kể, đặc biệt là trong việc sử dụng TPS có động cơ. Các bề mặt của giá ba chân bằng gỗ được niêm phong vài lần để tránh sự hấp thụ độ ẩm và tuổi thọ cao nhất. Giá ba chân nhôm cao và tiết kiệm trọng lượng, phạm vi áp dụng của chúng tuy nhiên có hạn. Gỗ cũng có đặc tính rung động tối ưu và do đó mang lại những lợi ích đáng kể, đặc biệt trong việc sử dụng TPS có động cơ. Các bề mặt của giá ba chân bằng gỗ được niêm phong vài lần để tránh sự hấp thụ độ ẩm và tuổi thọ cao nhất. Giá ba chân nhôm cao và tiết kiệm trọng lượng, phạm vi áp dụng của chúng tuy nhiên có hạn. Gỗ cũng có đặc tính rung động tối ưu và do đó mang lại những lợi ích đáng kể, đặc biệt là trong việc sử dụng TPS có động cơ. Các bề mặt của giá ba chân bằng gỗ được niêm phong vài lần để tránh sự hấp thụ độ ẩm và tuổi thọ cao nhất. Giá ba chân nhôm cao và tiết kiệm trọng lượng, phạm vi áp dụng của chúng tuy nhiên có hạn.

 

 

 

 

 

Leica TripodsHỗ trợ trực tuyến