Máy thủy bình tự động Nikon AC-2S/AX-2S

Máy thủy bình tự động Nikon AC-2S/AX-2S

Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy Thủy Bình Nikon AC/AX- 2S
Giá (VND) : Liên hệ

Đặc Trưng kỹ thuật

AX-2S

AC-2S

Độ chính xác

- 1 Km đo đi về

2,5mm

2,0mm

- Giới hạn K/C tới mia 30m

1,5mm

1,2mm

Compensator

- Độ C/X lắp đặt

<0,5”

<0,5”

- Phạm vi làm việc

±16’

±16’

Môi trường

- Lắp ráp theo tiêu chuẩn

ISO 9001

- Kín nước & bụi

IP57

Phạm vi nhiệt độ

- Làm việc

- 20° ¸ 50°

- Cất giữ

- 40° ¸ 70°

Kích thước & trọng lượng

- Kích thước

190x128x123mm

- Trọng lượng

1,30Kg

 Hỗ trợ trực tuyến