Máy depth cầm tay PS-7FL Hondex

Máy depth cầm tay PS-7FL Hondex

Mô tả sản phẩm

Thông số:
Vạn Hạnh simple - with the start làm Floating you may Vạn Hạnh above tàu, Thuyền.
Beginning làm Floating you can Chiu and reply - allowed to you to Work secure (CAP length 10m).
Work with pin Khô categories 006P. That the function number down in the source following 10 seconds Nha Công Tắc.
Highlighted display on your đầy Công Tắc fail lightweight, can make failed to the entire lệnh cấm buffer.
Display tinh dài 7 ô
Tần zero 200KHz, Góc scanning 24 degrees
Thắng depth 0,6 ... 80m
Highlighted display
Auto Off the source following Chung 10 seconds
Nguồn Điện pin Khô 006P DC9V
Time Work of pin Chung 500 times measurement
Khối amount of your XAP lỗ xỉ 170g, head and làm phao XAP lỗ xỉ 440g
Sizes machine Đường Kính 42mm, len 198mm; phao and the start làm Đường Kính 50mm, len 155mmHỗ trợ trực tuyến