Các loại đế doị tâm - thân nối thiết bị đo đạc trắc địa

Các loại đế doị tâm - thân nối thiết bị đo đạc trắc địa

Mô tả sản phẩm

I/ CÁC LOẠI ĐẾ MÁY DỌI TÂM DÀNH CHO MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ – KINH VĨ ĐIỆN TỬ – HỆ THỐNG GPS – GƯƠNG CHÙM BA – GƯƠNG CHÙM CHÍN
1. Đế Máy Dọi Tâm Laser:

6.1

2. Các Loại Đế Máy Dọi Tâm Quang Học:

6.2 6.3

6.4 6.5

 Hỗ trợ trực tuyến