Máy toàn đạc điện tử LEICA TS02 Plus

Máy toàn đạc điện tử LEICA TS02 Plus

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật

TS02 PLUS SERIES

Model

TS02 PLUS

TS02 PLUS
 R500

Độ chính xác đo góc

3”-5”-7”

Độ chính xác đo cạnh có gương

1.5mm+2ppm

Độ chính xác đo cạnh không gương

2mm+2ppm (S<500m)
4mm+2ppm (S>500m)

Đo khoảng cách không gương

 

500m

Màn hình hiển thị

Màn hình trắng đen

Giao tiếp data

RS232

Bộ nhớ

24.000 điểm đo

 

Phụ kiện máy bao gồm  
Máy chính 01
Tăm chỉnh 01
Cáp nối máy tính 01
CD software 01
Pin sạc 01
Bộ sạc pin 01
Thước đo chiều cao máy 01
Hướng dẫn sử dụng  

 

 

 Hỗ trợ trực tuyến