Máy toàn đạc điện tử LEICA TS06 Plus ( toàn đạc điện tử)

Máy toàn đạc điện tử LEICA TS06 Plus ( toàn đạc điện tử)

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật

TS06 PLUS SERIES

Model

TS06 PLUS 
R500

TS06 PLUS
 R1000

Độ chính xác đo góc

1”-2”-3”-5”-7”

Độ chính xác đo cạnh có gương

1.5mm+2ppm

Độ chính xác đo cạnh không gương

2mm+2ppm

Đo khoảng cách không gương

500m

1000m

Màn hình hiển thị

Màn hình trắng đen

Giao tiếp data

RS232, USB, Bluetooth

Bộ nhớ

100.000 điểm đo

 

 Leica FlexLine TS02plus

 

 Leica FlexLine TS06plusHỗ trợ trực tuyến