Máy toàn đạc điện tửLEICA TS09 Plus

Máy toàn đạc điện tửLEICA TS09 Plus

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật

TS09 PLUS SERIES

Model

TS09 PLUS 
R500

TS09PLUS
 R1000

Độ chính xác đo góc

1”-2”-3”-5”

Độ chính xác đo cạnh có gương

1.5mm+2ppm

Độ chính xác đo cạnh không gương

2mm+2ppm (S<500m)
4mm+2ppm (S>500m)

Đo khoảng cách không gương

500m

1000m

Màn hình hiển thị

Màn hình màu cảm ứng

Giao tiếp data

RS232, USB, Bluetooth

Bộ nhớ

100.000 điểm đo

Laser dẫn hướngHỗ trợ trực tuyến