Máy thủy chuẩn Bộ đo cực nhỏ Micromet-3

Máy thủy chuẩn Bộ đo cực nhỏ Micromet-3

Mô tả sản phẩm

Đặc trưng : Được gắn vào đầu ống kính máy thuỷ chuẩn tự động AS-2C và AE-7C để tăng độ chính xác khi đọc mia inva.

Chỉ tiêu : Chia 100 vạch trong phạm vi 10mm, đơn vị đọc nhỏ nhất 0,1mm.

Bao gói : Cụm Micromet-3 nikon trong bao da có quai đeo.Hỗ trợ trực tuyến