Máy toàn đạc Focus 5

Máy toàn đạc Focus 5

Mô tả sản phẩm

 CHỈ TIÊU NĂNG LỰC ĐO

 

 

Đo góc

 

 

Độ chính xác (Sai lệch tiêu chuẩn theo DIN 18723)

 

 

 

2" model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….2"

 

3" model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3"

 

 

 

 

 

Hiển thị nhỏ nhất góc đứng và góc ngang

 

 

 

Đo bình thường. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1"

 

Đo nhanh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1"

 

Đo sơ bộ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1"

 

 

 

 

 

Bù tự động

 

 

 

Cảm biến bù kép. . . . . . . . . . . . . . . . . . ±6'

 

 

 

 

 

Đo khoảng cách

 

 

Độ chính xác (sai lệch tiêu chuẩn)

 

 

 

Tới gương

 

 

 

Đo bình thường. . . . . . ±(2mm+2ppm)

 

Đo nhanh. . . . . . . . . ... ±(3mm+2ppm)

 

Đo sơ bộ. . . . . . . . .... . ±(5mm+2ppm)

 

 

 

 

 

Tới gương giấy

 

 

 

Đo bình thường. . . . . . ±(3mm+2ppm)

 

Đo nhanh. . . . . . . . . . . ±(3mm+2ppm)

 

Đo sơ bộ . . . . . . . . ... . ±(5mm+2ppm)

 

 

 

 

 

Đo không gương

 

 

 

Đo bình thường. . . . . . ±(3mm+2ppm)

 

Đo nhanh  . . . . . . . . . . ±(5mm+2ppm)

 

Đo sơ bộ. . . . . . . . .. . ±(10mm+2ppm)

 

 

 

 

 

Tiêu cự nhỏ nhất

 

 

 

Tới gương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5m

 

Không gương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5m

 

Gương giấy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,5m

 

 

 

 

 

Thời gian đo

 

 

 

Đo gương

 

Đo bình thường. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2s

 

 

 

Đo nhanh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8s

 

 

 

Đo sơ bộ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …0,5s

 

 

 

 

 

 

 

Đo không gương

 

 

 

Đo bình thường . . . 3s ở 30m / 1s ở 10m

 

Đo nhanh . . . . . . . . 2s ở 30m / 1s ở 10m

 

Đo sơ bộ . . . . . . .0,8s ở 30m / 1s ở 10m

 

 

 

 

 

Cự ly đo (trong điều kiện khí hậu tiêu chuẩn*)

 

 

 

Cự ly dùng gương

 

 

 

Gương đơn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000m

 

Gương đơn cự ly xa . . . . . . . . . . . . . 5.000m

 

Gương chùm 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000m

 

Gương chùm 3 cự ly xa . . . . . . . . . . .7.500m

 

 

 

 

 

Cự ly đo gương giấy

 

 

 

Gương giấy 20mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100m

 

Gương giấy 20mm cự ly xa. . . . . . . . . . . ..200m

 

Gương giấy 60mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . ...250m

 

Gương giấy 60mm cự ly xa . . . . . . . . . . 800m

 

 

 

 

 

Cự ly đo không gương (vật mẫu)

 

 

 

Giấy Kodak xám (phản xạ 18%)**. . . . . . ….50m

 

Giấy Kodak xám (phản xạ 90%)** . . . . . . . 70m

 

CHỈ TIÊU CHUNG

 

 

Nguồn phát tia dọi . . . . .Laserdiode 660nm

 

 

 

Đo gương laser cp 1, không gương laser c2

 

 

 

Độ lệch tầm

 

 

 

Phương ngang. . . . . . . . . . . . . . . . .0,4mrad (4cm/100m)

 

Phương đứng . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8mrad (8cm/100m)

 

Chỉnh khí quyển liên tục từ – 60 tới 195ppm

 

 

 

 

 

 

 

Cân máy

 

 

 

Bọt thủy tròn trên đế máy 8'/2mm

 

Cân bằng điện tử 2 trục trên màn tinh thể lỏng với phạm vi. . . . . . . . . . . . 6'

 

Khóa/ vi động bằng tay…….độ đứng/ ngang

 

 

 

 

 

 

 

Chỉnh tâm

 

 

 

Hệ thống chỉnh tâm . . . . . . . . 3 ốc cân máy

 

 

 

Dọi tâm quang học….kính dọi tâm trên đế máy

 

 

 

Độ phóng đại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,4X

 

 

 

Tiêu cự nhỏ nhất . . . . . . . . . . . .0,5m

 

 

 

 

 

Ống kính

 

 

 

Phóng đại. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26X

 

Chiều cao tâm máy . . . . . ….205mm

 

Kích thước kính vật. . . . . . . . 36mm

 

Trường ngắm ở 100m .. . 2,6m

 

Tiêu cự nhỏ nhất. . . . . . . . . . ..1,7m

 

Chiếu sáng thị cự. . . . . . . ..15 mức thay đổi

 

Nhiệt độ làm việc. . . . . . . . –20°C tới +50°C

 

 

 

 

 

Nguồn

 

 

 

Pin trong. . . . . . . Pin xạc NiMH, 12V, 1,8Ah

 

 

 

Pin ngoài. . Pin xạc NiMH, 12V, 3,8–11,4Ah

 

 

 

 

 

 

 

Khối lượng

 

 

 

Máy với bộ nạp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6kg

 

Đế máy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,7kg

 

Pin trong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,4kg

 

Bộ nhớ trên sổ tay Recon . . . >10.000 điểm

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

 

 

 

* Khí hậu tiêu chuẩn: Không mây, tầm nhìn xa hay ánh sáng đều vớI nắng ấm. Cự ly  và độ chính xác phụ thuộc vào điều kiện khí quyển và bức xạ phản hồi.

 

 

 

** Giấy Kodak xám số hiệu Catalog E1527795.

 

 

 

Các chỉ tiêu và mô tả là đối tượng mà nhà sản xuất có quyền thay đổi không báo trước

 Hỗ trợ trực tuyến