Máy ghi dữ liệu SK-L200THII

Máy ghi dữ liệu SK-L200THII

Mô tả sản phẩm

Sản xuất tại Nhật Bản 


 

Phạm vi hiển thị : -150 đến 650C tuỳ thuộc đầu dò kết nối

Độ chính xác :

 Nhiệt độ : 0,10C ± 1 chữ số

 Độ ẩm : 0,1% ± 1 chữ số

Giãn cách (Tốc độ) ghi :

 1, 2, 5, 10, 15 và 30 giây

 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 và 90 phút

 

 

Vui lòng gọi để biết giá bán


Hỗ trợ trực tuyến