Máy đo nhiệt độ và độ ẩm SIGMA-II & SIGMA MINI-α

Máy đo nhiệt độ và độ ẩm SIGMA-II & SIGMA MINI-α

Mô tả sản phẩm

Sản xuất tại Nhật Bản 

Máy đo nhiệt độ độ ẩm giấy từ

Model : SIGMA-II 

Đồng hồ điện tử bật chuyển thời gian ghi : 1, 7 và 32 ngày

Phạm vi đo : 

Nhiệt độ : -150C – 400C

Độ ẩm : 0-100%

Độ chính xác : 

Nhiệt độ

± 10C ở nhiệt độ 100C – 300C

± 20C ở nhiệt độ cao hơn

Độ ẩm :

± 3% ở nhiệt độ 150C – 250C, độ ẩm 20%-95%

± 5% ở nhiệt độ cao hơn

 

 

 

Máy đo nhiệt độ độ ẩm giấy từ

Model : SIGMA MINI-α

 

Đồng hồ điện tử bật chuyển thời gian ghi : 1, 7 và 32 ngày

Phạm vi đo : 

Nhiệt độ : -150C – 500C

Độ ẩm : 0 - 100%

Độ chính xác : 

Nhiệt độ

± 20C ở nhiệt độ 100C – 300C

± 30C ở nhiệt độ cao hơn

Độ ẩm :

± 5% ở nhiệt độ 150C – 250C, độ ẩm 30%-95%

± 7% ở nhiệt độ cao hơn

 

 

 

Vui lòng gọi để biết giá bán

 Hỗ trợ trực tuyến