Máy thủy chuẩn tự động Geo 24IP va 28IP

Máy thủy chuẩn tự động Geo 24IP va 28IP

Mô tả sản phẩm

Myzox (Nhật Bản) 

Máy thủy chuẩn tự động Geo 24IP và 28IP

Bảng chỉ tiêu

 

 

 

 

 

Model

 

GEO-24IP

 

GEO-28IP

 

Bắt ảnh

 

Thật

 

Thật

 

Độ phóng đại

 

24X

 

28X

 

Kích thước kính vật

 

38mm

 

38mm

 

Trường ngắm

 

1o20’

 

1o20’

 

Tiêu cự nhỏ nhất

 

0,5m

 

0,5m

 

Hằng số nhân khoảng cách

 

100

 

100

 

Hằng số cộng khoảng cách

 

0

 

0

 

Kiểu bộ bù

 

Đệm khí

 

Đệm khí

 

Phạm vi bù

 

±15’

 

±15’

 

Đặt chính xác

 

0,3”

 

0,3”

 

Độ chính xác trên 1km đo lặp

 

2,0mm

 

1,5mm

 

Độ nhạy bọt thuỷ tròn

 

8’ / 2mm

 

8’ / 2mm

 

Chia vạch bàn độ ngang

 

1o

 

1o

 

Chống bụi và mưa

 

IP54

 

IP54

 

Khối lượng

 

1,46kg

 

1,46kg

 

Lỗ ren đế máy

 

5/8” x 11 bước

 

5/8” x 11 bước

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng gọi để biết giá bán

 

 Hỗ trợ trực tuyến