Các seri bọt thủy cho mia và bọt thủy cho sào gương

Các seri bọt thủy cho mia và bọt thủy cho sào gương

Mô tả sản phẩm

Hãng sản xuất: Myzox (Nhật Bản) 

                  SA-60                                                 SB-60                                            PA-20                                           PA-60

      Tên

 

 

 

Chỉ tiêu

 

Bọt thủy mia 

SA - 60

 

 Bọt thủy mia 

SB - 60

 

Bọt thủy cặp sào 

 

PA - 20

 

Bọt thủy cặp sào 

 

PA - 60

 

 Độ chính xác

 

60'/2MM

 

60'/2MM

 

20'/2MM

 

60'/2MM

 

Thiết bị đi kèm

 

Mia rút nhôm loại ALG

 

Mia rút nhôm loại ALM

 

Sào gương

 

Sào gươngHỗ trợ trực tuyến