Máy toàn đạc điện tử Leica Viva GS08plus

Máy toàn đạc điện tử Leica Viva GS08plus

Mô tả sản phẩm

Chào mừng bạn đến Leica Viva GS08plus
Các compact Giải pháp tích hợp GNSS

 

 Turn-on & Measure

Leica Viva GS08plus giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ đo lường của bạn. Chỉ cần turn-on và một kết nối được thực hiện cho mạng tham khảo tại địa phương. Với sự hỗ trợ đầy đủ các RTCM 3.1 nhắn chuyển đổi, vị trí sẽ được tự động cung cấp trong tọa độ địa phương. Các GS08plus đã sẵn sàng để đo!

 Quick to learn

Chúng tôi biết bạn muốn dễ dàng để sử dụng phần mềm. Do đó chúng tôi thiết kế SmartWorx Viva LT với sự đơn giản trong tâm trí bằng các họa rõ ràng, cấu trúc đơn hợp lý, thuật ngữ phi kỹ thuật và quy trình công việc đơn giản hóa. Bạn và thuyền viên lĩnh vực của bạn sẽ được lên đến tốc độ trong một thời gian tối thiểu.

 Integrates with my existing equipment

Tích hợp liền mạch vào Leica Viva đảm bảo khả năng mở rộng không giới hạn và tổng số linh hoạt. Hãy tận hưởng những lợi ích của hệ thống khảo sát hiện đại nhất. Sự mở rộng của hệ thống là trong tay của bạn, từng bước, bất cứ lúc nào.Hỗ trợ trực tuyến