Leica SpiderWeb

Leica SpiderWeb

Mô tả sản phẩm

 
SpiderWeb là giải pháp lựa chọn đầu tiên cho một cách nhanh chóng và dễ dàng để cung cấp cho khách hàng của bạn với dữ liệu GNSS và các dịch vụ giá trị gia tăng từ mạng lưới trạm tham chiếu của bạn. Nó bổ sung lý tưởng Leica GNSS Spider, SpiderQC và Leica GNSS thu, cũng như bất kỳ giải pháp trạm tham chiếu khác sản xuất các dữ liệu ở định dạng RINEX.

SpiderWeb provides efficient and secure access to data for post processing. Value added services assist with the convenient distribution and use of GNSS data sets from individual stations or networks to users through standard web browser.
RINEX Jobs Service – for convenient download of GNSS data
Virtual RINEX Service – to benefit from a network solution in post-processing
Coordinate Computation Service – to quickly obtain highly accurate coordinates without the need for office software
Value added services

RINEX Jobs Service
Provides convenient access to RINEX data by time interval, data rate and station(s) selection. Powerful job management functions assist with regular scheduled data requests for routine data processing applications.


Virtual RINEX Service
Based on GNSS Spider – SpiderNET advanced network processing, Virtual RINEX allows your clients to benefit from network corrections also in post-processing applications.

Coordinate Computation Service
The coordinate computation service delivers postprocessed and adjusted coordinates in WGS84 and local datum by email. The data uploaded by the user is processed relative to multiple manually or automatically selected reference stations. Integrated blunder detection and coordinate adjustment ensure best reliability.

Status and Quality Service
SpiderWeb smoothly integrates with SpiderQC to present data availability and quality. Web pages with traffic light status, reports and graphs for each site as well as SpiderQC real time NOVA (Network Online Visualisation of Accuracy) RTK network residual error maps can be shown.

Tích hợp với Trung tâm Kinh doanh Spider (SBC)
click here for more information  

SpiderWeb tích hợp đầy đủ với các Trung tâm kinh doanh Spider đăng ký sử dụng an toàn và quản lý - chia sẻ với GNSS Spider. An toàn HTTPS được hỗ trợ.

Dễ dàng - Linh hoạt - Đáng tin cậy

Đăng ký trực tuyến và thuê bao dịch vụ
Tích hợp Google Maps ™ cho thấy vị trí trang web
Tự động hoặc bản đồ dựa trên "điểm & nhấp vào" lựa chọn trang web
Easy nội địa hóa của ngôn ngữ và sự xuất hiện
Truy tìm suốt các hoạt động sử dụng để thanh toán
Nội dung tùy biến với mức độ truy cập khác nhau cho phép chia sẻ các trang với các nhân viên nội bộ hoặc người sử dụng đăng ký hoặc bất cứ ai
Modular và hoàn toàn khả năng mở rộng - "Lite" và tiên tiến "Full" Version

SpiderWeb "Lite" Version

Giá cả phải chăng giải pháp start-up cho GNSS dịch vụ web dữ liệu
Hiệu quả trình bày số liệu GNSS cho trạm đơn hoặc mạng lưới các trạm
Để truy cập công cộng hoặc bên trong thông qua các trình duyệt web tiêu chuẩn
Trạm xem bản đồ với Google Maps ™
Thông tin chi tiết với một liên kết trực tiếp đến nguồn dữ liệu thô thông qua trình duyệt FTP trực tiếp
Phân phối dữ liệu độc lập của cấu hình của mạng
Giấy phép mà không có chìa khóa bảo vệ phần mềm (dongle)
SpiderWeb "Full" Version (bảo vệ)

Dựa trên SpiderWeb 'Lite'
Quản lý sử dụng toàn diện
Hỗ trợ kế toán cho việc sử dụng dịch vụ
Thoải mái sử dụng thông qua quản lý công việc RINEX
Dịch vụ giá trị gia tăng tùy chọn có thể được thêm vào như và khi cần thiết
Dễ dàng sử dụng cho khách hàng

Xem các dữ liệu meta ga và đồ họa đồ mạng
"Lite" phiên bản hỗ trợ truy cập dữ liệu trực tiếp thông qua trình duyệt FTP
"Full" phiên bản với người sử dụng đăng ký trực tuyến
Sau khi đăng ký được chấp nhận bởi người quản trị, khách hàng có thể truy cập các dịch vụ SpiderWeb Leica theo ủy quyền cụ thể của họ
Yêu cầu dữ liệu tải về có thể được lưu như lặp đi lặp lại việc làm
Có thể yêu cầu dữ liệu cần thiết cho các nhu cầu cụ thể bằng cách chọn khoảng thời gian cần thiết, tốc độ dữ liệu, định dạng tập tin và trạm (s)
Dễ dàng duy nhất và nhiều lựa chọn đài
- Lựa chọn Manual của trạm cá nhân theo tên hoặc đồ họa từ một bản đồ
- Tự động chọn khu vực gần một vị trí nhất định phối hợp, được nhập bằng tay hoặc chọn trong giao diện bản đồ
Yêu cầu dữ liệu được chiết xuất trực tuyến từ các nguồn dữ liệu
Dễ dàng sử dụng cho quản trị

Tạo nhanh các trang web mới bằng cách nhập siêu dữ liệu trang web từ các tập tin ASCII
Dễ dàng tùy chỉnh bằng cách sử dụng chức năng nhúng
Quản lý tài khoản người dùng
Trace và Bill

Tracing của tất cả người dùng giao dịch và tải về
Khách hàng có thể theo dõi hoạt động của mình
Quản trị có thể theo dõi hoạt động SpiderWeb cho tất cả khách hàng
Tất cả các giao dịch tải về có thể được theo dõi
Điều chỉnh để phong cách của bạn

Thích ứng với sự xuất hiện của SpiderWeb theo nhu cầu của bạn và công ty một
Tùy chỉnh bố trí, biểu tượng và màu sắc, mà không cần các công cụ web-page phức tạp
Nhiều ngôn ngữ không giới hạn có thể được chọn trực tuyến
Easy dịch dựa trên các tập tin XML
(Leica SpiderWeb sẽ được giao trong tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Những ngôn ngữ khác có thể dễ dàng thực hiện bởi khách hàng hoặc của địa phương đơn vị bán hàng / đại lý, cũng như sửa đổi các ngôn ngữ được cung cấp.)
Đáng tin cậy và an toàn

Leica SpiderWeb sử dụng Microsoft ™ SQL cơ sở dữ liệu mà có thể được đặt trên máy tính riêng biệt, không thấy được trên internet
Đăng ký và ủy quyền quản lý thông qua Spider Trung tâm kinh doanh
An toàn HTTP (HTTPS) được hỗ trợHỗ trợ trực tuyến