Leica SpiderQC

Leica SpiderQC

Mô tả sản phẩm

 
Leica SpiderQC là sự lựa chọn đầu tiên trong phần mềm giám sát chất lượng để bổ sung cho Leica GNSS Spider hoặc bất kỳ phần mềm trạm tham khảo khác. Nó có thể phân tích dữ liệu thô khác nhau và nguồn gốc GNSS trong một loạt các định dạng như RINEX, SINEX, IONEX và NMEA.
 

Đa phương tiện 
Leica SpiderQC là một công cụ phân tích dữ liệu GNSS đa mục đích có thể được sử dụng để:
Đánh giá trang web và kiểm soát chất lượng
Mạng RTK Giám sát hiệu suất
Tham khảo Trạm Liêm Giám sát
Giám sát biến dạng
Quản lý dữ liệu RINEX (nối, decimation)
Thích hợp cho tất cả GNSS Reference Networks
Leica SpiderQC xử lý GPS (bao gồm cả L2C và l5), GLONASS và Galileo (bao gồm cả AltBOC) dữ liệu trong các định dạng RINEX tiêu chuẩn được hỗ trợ bởi tất cả các phần mềm hàng đầu trạm tham chiếu. Leica SpiderQC là bạn đồng hành hoàn hảo cho tất cả các mạng trạm tham chiếu. Nó cho phép các nhà điều hành mạng để giám sát chất lượng của mạng một cách hiệu quả. Kết hợp với hiệu suất cao và tính linh hoạt của phần mềm trạm tham chiếu GNSS Spider và GR10, GRX1200 + và GMX902 thu, Leica Geosystems được thiết lập tiêu chuẩn mới cho GNSS Stations tham khảo.

Đánh giá trang web

click to enlarge   Leica SpiderQC giúp bạn chọn vị trí tốt nhất cho trạm tham chiếu của bạn. Sử dụng nó để đánh giá mã và pha đa, kiểm tra đối với nhiễu RF và suy giảm tín hiệu, đo lường chất lượng số liệu và tính đầy đủ và nhiều hơn nữa. Sử dụng các tính năng Kiểm tra chất lượng để xác minh về số lượng, chất lượng (thông tin, lỗ hổng dữ liệu theo dõi) (chu kỳ phiếu, multipath, SNR) và các định dạng (tuân thủ các tiêu chuẩn RINEX) của dữ liệu GNSS của bạn.

Automated Phân tích GNSS Reference Trạm dữ liệu
Mạng lưới trạm cố tạo ra một lượng lớn dữ liệu. Để thực hiện một phân tích chi tiết các dữ liệu này là không thể không có phân tích và báo cáo công cụ tinh vi. Leica SpiderQC cung cấp một bộ đầy đủ các công cụ thiết kế để kiểm tra, báo động, hiển thị và phân phối dữ liệu chất lượng có liên quan đến các sản phẩm dữ liệu thô của một mạng lưới tham khảo. Thông tin trạng thái có sẵn trong nháy mắt bằng cách sử dụng các ký hiệu đèn giao thông và đồ họa khác. Đối với điều tra chi tiết hơn một loạt các báo cáo dựa trên HTML, các trang web và đồ thị có thể được tạo ra.

Mạng RTK Giám sát hiệu suất

click to enlarge   Mạng trực tuyến Visualization của Độ chính xác (NOVA) tính năng của Leica SpiderQC cho phép bạn hình dung chất lượng không gian và thời gian của cơ sở duy nhất và mạng định vị RTK trên mạng của bạn. Bản đồ thời gian thực hiện sự phân bố của tầng điện ly còn lại và lỗi tầng đối lưu / quỹ đạo cho phép bạn theo dõi tình trạng mạng và xác định các vấn đề trong mạng. Các bản đồ NOVA sáng tạo hiển thị mức ước tính của lỗi còn sót lại cho cả người dùng rover RTK
nhận sửa chữa mạng lưới và trạm tham chiếu đơn (trang gần nhất) sửa chữa. Các bản đồ NOVA cho phép các nhà khai thác mạng để có được một biện pháp của các lợi ích mà chỉnh mạng mang đến cho người dùng của họ và cho phép họ xác định tiềm năng 'điểm nóng'. Người sử dụng mạng có thể xem các bản đồ trên web để có được sự đảm bảo về chất lượng của những điều chỉnh được cung cấp bởi mạng và quyết định giữa việc sử dụng trang web và mạng RTK chỉnh gần nhất cho vị trí cụ thể của cuộc điều tra của họ.

Tham khảo Trạm Liêm Giám sát

click to enlarge   Sử dụng Leica GNSS Spider RT vị hoặc một rover cố định trong mạng của bạn, Leica SpiderQC có thể giám sát chất lượng và tính sẵn sàng của những sửa chữa từ mạng. Thống kê như độ chính xác, độ chính xác, tính sẵn sàng, độ tin cậy và nhiều hơn nữa có thể được sử dụng để định lượng sự toàn vẹn của các dịch vụ và cảnh báo nếu vượt quá ngưỡng được hành động khắc phục có thể được thực hiện.

Deformation Monitoring

click to enlarge   Sử dụng Leica SpiderQC để phát hiện và hình chuyển động của trạm tham chiếu của bạn hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Leica SpiderQC tích hợp với một loạt các tốc độ cao thời gian thực và các công cụ định vị chế biến sau đó có Leica GNSS Spider và Bernese và bất kỳ phần mềm khác hỗ trợ NMEA và SINEX định dạng tiêu chuẩn. Phần mềm này kết hợp để cung cấp một hệ thống giám sát linh hoạt cho trạm tham chiếu, cầu cống, đập, sạt lở đất và nhiều hơn nữa. Đo độ nghiêng có độ chính xác cao từ các cảm biến độ nghiêng Leica Nivel200 có thể được sử dụng để bổ sung
GNSS bắt nguồn dữ liệu. Theo chiều dọc, ngang, đường về hướng đông, đường đi về hướng bắc, chiều cao, 2D và 3D chuyển vị và nhiều hơn nữa được tính trong thời gian thực và có thể được hiển thị trên màn hình và trên các trang web như là chuỗi thời gian, các dạng biểu đồ và bản đồ vector. Lọc dữ liệu và tính năng lưu trữ cũng có sẵn

Phối hợp Computation Dịch vụ
Các dịch vụ phối hợp tính toán cung cấp tọa độ xử lý sau và điều chỉnh trong WGS84 và mốc địa phương bằng email. Các dữ liệu đo GNSS tĩnh hoặc động học được tải lên bởi người sử dụng được xử lý liên quan đến nhiều trạm tham chiếu bằng tay hoặc tự động chọn. Đối với dữ liệu tĩnh phát hiện sai lầm tích hợp và phối hợp điều chỉnh đảm bảo độ tin cậy tốt nhất.

Giới hạn kiểm tra và Tin nhắn
Ba mức độ kiểm tra giới hạn tuyệt đối cho mỗi chiều dọc, chiều ngang, chiều cao, 2D và 3D chuyển vị, độ chính xác 2D, độ chính xác cao, tính sẵn sàng, x-tilt và y nghiêng có thể được xác định riêng cho mỗi trang web theo dõi. Một hệ thống tin nhắn linh hoạt cho phép cấu hình các email, tin nhắn SMS và dòng lệnh hành động được liên kết với nhau kiểm tra giới hạn và thông báo hệ thống. Các kết nối và giao thông tình trạng ánh sáng hiện tại của mỗi trang web / cảm biến / giải pháp được trình bày.

Công nghiệp Định dạng dữ liệu tiêu chuẩn
Leica SpiderQC làm việc với các định dạng dữ liệu tiêu chuẩn bao gồm RINEX (2.1 / 2.11 / 2.12 / 3.0), SINEX, IONEX và NMEA GGA, GNS, GGQ và LLQ thêm vào định dạng Leica độc quyền. TCP / IP, giao thông liên kết cơ sở dữ liệu nối tiếp và SQL được hỗ trợ. Một liên kết trực tiếp giữa Leica SpiderQC và Leica GNSS Spider và Leica SpiderWeb làm cho cấu hình của hệ thống nhanh chóng và dễ dàng.

Giấy phép Phiên bản miễn phí
Leica SpiderQC có thể được tải về và sử dụng miễn phí. Không đăng ký hoặc phần mềm khóa bảo vệ được yêu cầu. Giấy phép miễn phí bao gồm các chức năng sau đây:
Kiểm tra chất lượng của nhãn hiệu của dữ liệu RINEX (thông qua giao diện đồ họa và dòng lệnh)
Công cụ quản lý dữ liệu RINEX (concatenate / decimate)
Hơn nữa phân tích dữ liệu RINEX (với dữ liệu mẫu được cung cấp thiết chỉ)
IONEX công cụ vẽ
Nhật ký các dữ liệu từ các cảm biến độ nghiêng Nivel200 loạt chính xác caoHỗ trợ trực tuyến