Leica GMX902 Series

Leica GMX902 Series

Mô tả sản phẩm

Các Leica GMX902 Series là một loạt các GPS, GLONASS và Galileo thời gian thực thu trạm tham khảo cho các tuyến chất lượng cao GNSS data.The GMX902 Series cung cấp mã số tần số kép hoặc gấp ba chính xác và giai đoạn dữ liệu để sử dụng trong Leica GNSS Spider để tham khảo thời gian thực tập trung ứng dụng trạm. Là một chi phí thấp, thu GNSS chất lượng cao, các GMX902 Series là tuyệt vời cho tăng thêm mật độ mạng lưới trạm tham chiếu RTK và giám sát toàn vẹn.

Có hai mô hình trong GMX902 Series, GMX902 GG và GMX902 GNSS. Các GMX902 GG cung cấp dữ liệu chính xác tần số GPS / GLONASS L1 / L2 liệu lên đến 20 Hz. Các GMX902 GNSS hỗ trợ thêm GPS L5 và Galileo L1 / E5a / E5b / E5a + b (AltBOC) và tốc độ dữ liệu lên đến 50 Hz.

Sắp xếp hợp lý cho thời gian thực
Được thiết kế với một tập trung vào những điều cần thiết - việc tiếp nhận và truyền tải dữ liệu thô chất lượng cao - Leica GMX902 Dòng không bao gồm các chức năng thêm tốn kém, làm cho nó một lựa chọn hợp lý cho các ứng dụng thời gian thực trạm tham chiếu. Nó có mức tiêu thụ điện năng rất thấp (chỉ 1.7W) cho phép nó hoạt động lâu hơn nữa trên điện dự phòng so với các trạm tham khảo khác. Các GMX902 Series có một nước mạnh mẽ, nóng, lạnh và rung vỏ kim loại kháng có thể dễ dàng gắn trên các cấu trúc khác nhau.

Giải pháp tích hợp
Các GMX902 GNSS tích hợp với các phần mềm trạm tham chiếu Leica GNSS Spider tiên tiến GNSS cho thế hệ của RTK và mạng RTK chỉnh, phối hợp tính toán và lưu trữ dữ liệu thô. Các phần mềm phân tích Leica GNSS QC cung cấp phân tích dữ liệu tiên tiến, kiểm soát chất lượng và giám sát tính toàn vẹn, kiểm tra giới hạn, nhắn tin và kết hợp với các cảm biến khác.Hỗ trợ trực tuyến