Leica AR25

Leica AR25

Mô tả sản phẩm

Cách mạng vòng sặc 3D mà bộ tiêu chuẩn mới trong việc theo dõi độ cao thấp, giảm bớt multipath.

Với hệ thống vệ tinh mới nổi chặt chẽ trên đường chân trời, dưới hình thức của hệ thống Galileo của châu Âu và (Beidou) Hệ thống Trung Quốc Compass, một ăng-ten hiệu suất cao mới là cần thiết để bao gồm tất cả các hệ thống vệ tinh Danh mục toàn cầu, và tiếp tục hỗ trợ các Leica Geosystems "bằng chứng trong tương lai "triết lý.
Các AR25 mới đã được thiết kế cho tất cả hiện tại và hiện đang lên kế hoạch tín hiệu của GPS, GLONASS, Galileo và Compass hệ thống.

Thiết kế mang tính cách mạng
Các Leica AR25 mang thiết kế vòng sặc lên một mức mới để tăng cường những lợi ích chính của ăng ten vòng sặc. Di chuyển ra khỏi các thiết kế vòng 2D sặc truyền thống, chiếc nhẫn sặc 3D sáng tạo ra một tiêu chuẩn mới, trong khi xây dựng trên truyền thống mạnh mẽ của các thiết kế trước đó. Các AR25 sử dụng một yếu tố siêu băng rộng Dorne-Margolin mới. Các Dorne-Margolin yếu tố thiết kế ăng-ten đã trở thành chuẩn công nghiệp cho độ chính xác và hiệu suất cao. Antenna tăng đã được tối ưu hóa để cho phép sử dụng với hầu hết các nhà sản xuất máy thu đo đạc.

Tiêu chuẩn mới
Anten vòng Choke được biết để từ chối đa cấp trên của họ so với các loại ăng-ten trắc địa. Các Leica AR25 duy trì cấp trên từ chối đa đường và theo dõi dự kiến từ một choke vòng ăng ten, trong khi thiết lập các tiêu chuẩn mới trong việc theo dõi độ cao thấp so với thiết kế vòng sặc 2D truyền thống. Nâng cao khả năng trong các nghiên cứu khí quyển và mạng RTK nhu cầu mô hình ăng-ten hiệu suất cao, có thể theo dõi các vệ tinh ngay sau khi họ có thể nhìn thấy, cho đến những chân trời và thậm chí dưới đây. Được thiết kế cho một loạt các ứng dụng, bao gồm cả trạm tham chiếu, giám sát, nghiên cứu địa chấn, các nghiên cứu khoa học và khí quyển, các AR25 là một ăng-ten hiệu năng mạnh mẽ, được xây dựng để cuối cùng.Hỗ trợ trực tuyến