Leica AR20

Leica AR20

Mô tả sản phẩm

Các Leica AR20 mới với 3D (bên trong) thiết kế có tầm nhìn xa của nó mang lại cấp độ mới về hiệu suất cho trạm tham khảo và ứng dụng giám sát.

Các AR20 mang lại hiệu suất vượt trội theo dõi, đặc điểm trung tâm giai đoạn tuyệt vời và chưa từng có đa đường đàn áp trên tất cả các dải tần số GNSS ..
Các Leica AR20 mới với 3D (bên trong) thiết kế có tầm nhìn xa của nó mang lại cấp độ mới về hiệu suất cho trạm tham khảo và ứng dụng giám sát.

Các AR20 mang lại hiệu suất vượt trội theo dõi, đặc điểm trung tâm giai đoạn tuyệt vời và chưa từng có đa đường đàn áp trên tất cả các dải tần số GNSS ..Hỗ trợ trực tuyến