Leica Nivel210

Leica Nivel210

Mô tả sản phẩm

 

Các Leica Nivel210 cảm biến độ chính xác độ nghiêng cho phép đo đồng thời nghiêng, hướng nghiêng và nhiệt độ dựa trên một khái niệm quang điện.

Để phát hiện và theo dõi khuynh hướng dịch chuyển của một cài đặt Trạm Reference GPS
Trường hợp thông tin chính xác cao về độ nghiêng và hướng của chuyển động là cần thiết
Các cảm biến Nivel210 được trang bị một giao diện RS232 để kết nối cảm biến trực tiếp đến hệ thống GPS1200
Dễ dàng tích hợp vào mạng Spider GPS của bạn

Thông tin chính xác về độ nghiêng chuyển của GPS trạm tham khảo cài đặt:
Hai trục cảm biến độ chính xác cao với độ phân giải 0.001 mrad
Các phép đo chính xác cao và ổn định dài hạn thời gian thực dữ liệu trên cơ sở liên tục
Năng kết nối với hệ thống Leica GPS1200Hỗ trợ trực tuyến