Máy thủy bình Tự động Cấp ZAL300 series

Máy thủy bình Tự động Cấp ZAL300 series

Mô tả sản phẩm

 

Nhận tất cả các nhiệm vụ của mình thực hiện với mức fl agship GEOMAX của. Từ nhiệm vụ san lấp mặt bằng hàng ngày với độ chính xác cao - ZAL300 Series là sự lựa chọn đầu tiên của bạn, nơi vững mạnh, thoải mái và tính chính xác. Nó chỉ đơn giản là "Làm việc khi bạn làm!"

Linh hoạt và thuận tiện
Với bốn loại khác nhau của các cation magnifi, 20x, 24x, 28x và 30x, loạt ZAL300 cung cấp độ chính xác của sự lựa chọn của bạn. Các bằng sáng chế magneX ™ bù
hệ thống từ GEOMAX sử dụng trong loạt ZAL300 với giảm chấn làm cho từ trường bị mắc kẹt một điều của quá khứ.

Được xây dựng với điều kiện khắc nghiệt
Quang học hàng đầu ZAL300s lớp và magneX ™ bù được định hình trong niêm phong và sốc bảo vệ nhà ở làm cho nó có khả năng chống va đập và tất cả các điều kiện thời tiết. Ngay cả sau khi giảm ngắn GEOMAX ZAL300 tiếp tục làm việc với độ tin cậy và độ chính xác như nhau.Hỗ trợ trực tuyến