Máy thủy bình Tự động Cấp ZAL100 Series

Máy thủy bình Tự động Cấp ZAL100  Series

Mô tả sản phẩm

Thích hợp dùng cho ngoài trời cũng như sử dụng trong nhà các người dùng thân thiện ZAL100 Auto Cấp Series từ GEOMAX là bảo lãnh của bạn để có được công việc làm, chính xác và kịp thời.

Với ZAL100 Dòng GEOMAX giới thiệu một mức độ tự động cho ngành công nghiệp xây dựng thiết kế cho nhiệm vụ san lấp mặt bằng hàng ngày của bạn với tỷ lệ vượt trội giá thành trên năng suất. Đáp ứng được các thông số kỹ thuật lớp IP54 đảm bảo tất cả các hoạt động thời tiết của ZAL100 Series và cung cấp cho bạn một công cụ "Làm việc khi bạn làm!".Hỗ trợ trực tuyến