Máy thủy bình điện tử Digital Cấp ZDL700 series

Máy thủy bình điện tử Digital Cấp ZDL700 series

Mô tả sản phẩm

Tại GEOMAX chúng tôi hiểu rằng bạn yêu cầu kết quả chính xác và có nhu cầu sử dụng dễ dàng kết hợp với các hoạt động nhanh. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã giới thiệu các cấp kỹ thuật số ZDL700 cho việc khảo sát và xây dựng thế giới. Bây giờ bạn có thể "đi kỹ thuật số" cho toàn bộ công việc san lấp mặt bằng của bạn với một sản phẩm nổi bật trong giá hiệu năng và "Công trình khi bạn làm!".

Nhanh chóng, dễ dàng và Error-miễn phí
Tốc độ đo siêu nhanh trong ít hơn 3 giây. kết hợp với sự đơn giản của các biện pháp một đẩy và chức năng cửa hàng cung cấp nhanh hơn, công việc kinh tế hơn. Digital reading kết hợp với bộ nhớ trong make miss-đọc và giải thích các lỗi điều hành một điều của quá khứ.

Chính xác
Kiểm tra lĩnh vực rộng xác minh tính chính xác tuyệt vời của ZDL700 0,7 mm cho 1 km mức double-run. Điều này làm cho các ZDL700 một mức độ lý tưởng không chỉ cho san lấp mặt bằng cao trật tự mà còn đo biến dạng và đo đạc chính xác, cũng như xây dựng nói chung.

Bộ nhớ trong lớn
Để nâng cao hơn nữa san lấp mặt bằng của bạn, bộ nhớ lên tới 2'000 điểm được tích hợp trong các ZDL700. Các tính năng như khả năng chuyển đổi giữa tay và tự động điểm số tăng không chỉ linh hoạt của bạn, nhưng cũng cho phép bạn ghi lại công việc của bạn trên bay.

Dataflow Seamless
Các dữ liệu được ghi lại trên các trang web việc làm có thể chỉ cần tải về bằng cách kết nối các ZDL700 với một máy tính hoặc máy tính xách tay. Dataflow liền mạch từ trường để hoàn thành được đảm bảo. Ngoài ra, thu thập dữ liệu từ bên ngoài hoặc PDA cung cấp cho bạn với một mức độ thêm tính linh hoạt cho việc tải xuống hoặc chế biến đo của bạn trực tuyến.Hỗ trợ trực tuyến