Máy dọi Laser ZEL400 Series

Máy dọi Laser ZEL400 Series

Mô tả sản phẩm

 

Với hiệu suất đã được chứng minh của nó series rotator ZEL400 tia laser bao gồm toàn bộ phạm vi từ các ứng dụng nội bộ để xây dựng nói chung - một công cụ đa mục đích thực sự.

Solid & Kinh tế
Hoàn toàn tự động và do đó dễ dàng và nhanh chóng để thiết lập, kết hợp với công nghệ tiên tiến mang lại GEOMAX một rotator laser với giá xuất sắc để
tỷ lệ thực hiện. Thiết kế siêu bền, bảo vệ đầu và nhà ở không thấm nước làm cho ZEL400 loạt các công cụ cho tất cả các nhiệm vụ của bạn là "Làm việc khi bạn làm!".

GEOMAX - nhà cung cấp hoàn chỉnh của bạn
GEOMAX cung cấp ngành xây dựng và khảo sát với một danh mục đầu tư hoàn chỉnh các tổng đài đáng tin cậy, GPS / GNSS, cấp điện tử và tự động, rotato laser, phần mềm cũng như các phụ kiện.Hỗ trợ trực tuyến