EZiSYSTEM i-Series

EZiSYSTEM i-Series

Mô tả sản phẩm

 

Dễ dàng tránh cáp chôn và đường ống trước khi công việc khai quật

Mỗi công nhân trang web năm người bị thương và bị hư hỏng do vô tình đập cáp chôn và ống dẫn. Như sự phức tạp của các mạng lớn dưới lòng đất liên tục tăng, biết vị trí của cáp chôn và ống dẫn trước khi công việc khai quật đã bao giờ được rất quan trọng.

Các EZiSYSTEM thiết bị tránh cáp làm cho định vị cáp chôn và ống dẫn dễ dàng và hiệu quả. Với một locator EZiSYSTEM i-Series không có cần phải tự điều chỉnh độ nhạy, với những người sử dụng độc đáo tự động định rõ tính năng đơn giản có thể nhấn kích hoạt và bắt đầu định vị.

i500
Mạnh mẽ, dễ sử dụng định vị
I550
Locator với độ sâu thêm tính năng chỉ
i650
Locator với tích hợp đầy đủ dữ liệu đăng nhập và chỉ sâu
i750
Định vị rất thông minh với công nghệ GPS tích hợp đầy đủ và khả năng khai thác gỗ dữ liệu
t100 / T300
Máy phát tín hiệu cải thiện trong các lĩnh vực phát hiện của tín hiệu nhiễu caoHỗ trợ trực tuyến