HỆ THỐNG ULTRA

HỆ THỐNG ULTRA

Mô tả sản phẩm

 

Dễ dàng xác định vị trí cáp và ống dẫn bằng, chính xác,

Sự phức tạp của mạng lưới các tiện ích lớn dưới lòng đất liên tục tăng. Vì vậy, có được thông tin chính xác về vị trí của cáp chôn cụ thể và đường ống chưa bao giờ quan trọng để bảo vệ tài sản bị chôn vùi trong quá trình đào đất và hỗ trợ việc lập bản đồ và khảo sát những tiện ích hiện có.

Hệ thống ULTRA có chế độ hoạt động linh hoạt độc đáo giúp bạn dễ dàng quyết định chế độ phù hợp với vị trí ứng dụng và trang web điều kiện của bạn.
Việc định vị tiện ích thông minh giám sát mức độ nhiễu tín hiệu trong tất cả các chế độ có sẵn và khuyến cáo đó để sử dụng cho các kết quả tốt nhất.

Tiết kiệm thời gian và đem lại cho bạn sự tự tin tăng trong các kết quả của bạn.Hỗ trợ trực tuyến