GGO Version 3

GGO Version 3

Mô tả sản phẩm

 

Phiên bản 3 được xây dựng dựa trên hiệu suất đã được chứng minh của GGO và bây giờ hỗ trợ các dãy hoàn chỉnh hiện tại của sản phẩm GEOMAX.

Điều này cho phép bạn kết hợp và quản lý GNSS của bạn, Total Station và dữ liệu Level. GGO phiên bản 3 là bây giờ cũng tương thích với tất cả 32 bit và 64-bit phiên bản Microsoft Windows.

GGO được dựa trên một trực quan, giao diện đồ họa làm cho nó nhanh chóng để tìm hiểu và dễ sử dụng. Tất cả các dữ liệu được hiển thị đồ họa cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về công việc của bạn. Bởi đơn giản là lựa chọn bất kỳ phần tử, các thông tin liên quan có thể được truy cập hoặc chỉnh sửa.

Flexible Xuất nhập khẩu
Dữ liệu có thể được chuyển trực tiếp giữa các dụng cụ GEOMAX và GGO sử dụng quản lý trao đổi dữ liệu. Việc xuất khẩu ASCII linh hoạt cho phép tạo các tập tin dữ liệu ở định dạng bất kỳ.

Phối hợp Transformations
GGO bao gồm một loạt các công cụ để xác định các hệ tọa độ và chuyển đổi tọa độ vào một hệ thống địa phương. Sử dụng mô hình geiodal, GNSS cao ellipsiodal đo có thể được chuyển đổi sang một tầm cao orthometric.

GNSS bài Processing
Dữ liệu thô có thể được nhập khẩu vào GGO từ tất cả các loại cảm biến GNSS. Các mô-đun bài Processing cho phép người dùng điều khiển mở rộng trên các thông số được sử dụng trong các tính toán cơ bản. Báo cáo kết quả cung cấp thông tin chi tiết về quá trình xử lý và độ chính xác thu được.

Điều chỉnh mạng
Các dữ liệu từ các công cụ khảo sát khác nhau có thể được kết hợp và điều chỉnh được độ chính xác tối đa và độ tin cậy. Các mô-đun điều chỉnh có thể được sử dụng với các mạng 3D GNSS, vòng traverse 2D, hoặc đường dây cấp 1D. Điều chỉnh mạng lưới hoàn tất công việc của bạn hoàn hảo.Hỗ trợ trực tuyến