GeoMax FieldGenius

GeoMax FieldGenius

Mô tả sản phẩm

 

GEOMAX FieldGenius cung cấp cho bạn một phần mềm thu thập dữ liệu mạnh mẽ cho tất cả các nhiệm vụ khảo sát hàng ngày của bạn trong lĩnh vực này.

Trang bị đầy đủ với bốn mô-đun tích hợp, FieldGenius bao gồm toàn bộ phạm vi: từ thủ Total Stations để robot để GNSS.

Mô hình địa hình kỹ thuật số, khối lượng và tạo đường nét
FieldGenius có khả năng tạo ra và sử dụng DTM bề mặt từ dữ liệu khảo sát hiện có hoặc tạo một DTM trong thời gian thực như các dữ liệu được thu thập. Các TIN và đường nét sẽ tự động cập nhật với mỗi cảnh quay mới.
 
roading mạnh
FieldGenius roading cho phép bạn tự nhập hoặc nhập dữ liệu liên kết của bạn bao gồm cả dữ liệu trung tâm, dọc và mẫu. Stake điểm của bạn cùng liên kết của bạn với sự tự tin.

Điều khiển thiết bị trong tầm tay của bạn
Tổng số trạm và GPS chức năng có sẵn trên một phổ biếnHỗ trợ trực tuyến