GeoMax Layout Pro

GeoMax Layout Pro

Mô tả sản phẩm

 

GEOMAX Layout Pro là một chương trình đơn giản-để-sử dụng định vị được thiết kế đặc biệt cho bố trí xây dựng và nhà thầu MEP.

GEOMAX Layout Pro cung cấp cho bạn tất cả các công cụ bạn cần để bố trí các điểm của bạn một cách chính xác và dễ dàng.

Nhà thầu thân thiện

Code-free linework
Linework được tạo ra tự động
Không cần phải kết nối các dấu chấm ở văn phòng
Dễ dàng bố trí

Điểm cổ phần / dòng bằng cách chọn màn hình bản đồ.
Chọn điểm cho khoanh vùng, Giao diện Pro sẽ tự động hướng dẫn quy trình bố trí của bạn
Bản vẽ cổ phần DXF CAD bằng cách chọn các thực DXF
Dễ dàng cài đặt

Bắt đầu công việc một cách nhanh chóng
Tham khảo điểm thường xuyên để thiết lập tổng đài vị trí của bạn
Tham khảo kiểm điểm để xác nhận và kiểm tra vị trí của bạn
Màn hình hiển thị và các nền tảng tiên tiến

Bản đồ màn hình để đặt ra các dữ liệu và thu thập thông tin chi tiết như xây dựng
Dễ dàng sử dụng cấu trúc menu
Thiết bị chân dung và phong cảnh được hỗ trợ
Khi xây dựng và các công cụ địa hình

Khi xây dựng thói quen để đo lường điều kiện hiện tại cho các báo cáo như đã xây dựng hoặc bản vẽ
Xuất khẩu sang các ứng dụng của bên thứ ba khác
Cut / điền vào phân tích, tính toán khối lượng hoặc DTM tạo mô hình
Đường liên kết bố trí

Dữ liệu đầu vào liên kết từ bản vẽ giấy
Đầu vào liên kết ngang, dọc và mẫu hồ sơHỗ trợ trực tuyến