Lưu trữ dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu

Mô tả sản phẩm

Mất dữ liệu sau một ngày làm việc chăm chỉ là rất bực bội. Các phương tiện lưu trữ từ GEOMAX có chất lượng cao nhất để đảm bảo độ tin cậy liên tục.

ZCM101
Industrial CF-card 256MB.

ZMC100
Các thanh bộ nhớ 4GB là thích hợp cho các dụng cụ GEOMAX, cung cấp độ tin cậy dữ liệu cao nhất.

ZCM04
Thẻ nhớ 4GB.


Hỗ trợ trực tuyến