CRNet System

CRNet System

Mô tả sản phẩm

Hệ thống CRNet
Các CHC Reference Trạm Network (CRNet) phần mềm là một phiên bản mới của phần mềm hệ thống phân phối phát hành bởi CHC đó là tương thích với Beidou và phù hợp với quy mô lớn phục vụ hệ thống CORS. Với những phân tích tối ưu hóa các sai số hệ thống như tầng điện ly, tầng đối lưu, quỹ đạo và lỗi đa đường, việc thành lập các mô hình báo lỗi chậm trễ, người dùng được cung cấp tối ưu hóa hiệu chỉnh lỗi không gian và cải thiện VRS sẽ cung cấp dịch vụ CORS đáng tin cậy hơn và chính xác.
▪ Hỗ trợ kết nối máy thu nhãn hiệu tham chiếu khác nhau
▪ Hỗ trợ bất kỳ sự kết hợp của tính toán của GPS, GLONASS, hệ thống BDS
▪ Áp dụng giải pháp phân phối, ba phần mềm được phân phối có thể được triển khai một cách ngẫu nhiên
▪ trạm rover Hỗ trợ hàng loạt, máy chủ duy nhất có thể hỗ trợ các kết nối của 2.500 cỗ trên đường

Tính toán các dữ liệu thô của các thương hiệu máy thu khác nhau, như Trimble, Novatel, Topcon, vv
Hỗ trợ định dạng broardcast khác nhau: SCMR, RTCM3.2, RTCM3.1, RTCM3.0, CMR, CMR +, RTCM2.3
Lõi tiên tiến tương tự như cơ chế VRS có thể đánh giá chính xác các mô hình khí của tầng điện ly và tầng đối lưu trong khu vực
Đạt được thời gian phân tích thông minh cho các dữ liệu thô
Dịch vụ điện toán đám mây phần mềm
Thuộc tính quản lý người dùng phong phú
Tương thích với ACCESS và SQL ServerHỗ trợ trực tuyến