CGO Software

CGO Software

Mô tả sản phẩm

Phần mềm CGO
Phần mềm CGO

Các CHC Geomatics Office (CGO) phần mềm là một phần mềm ứng dụng máy tính để bàn cho hậu xử lý dữ liệu GNSS. Được thiết kế cho cả hai tĩnh và Post-chế biến Kinematic (PPK) ứng dụng. CGO hỗ trợ các định dạng dữ liệu thô khác nhau từ thương hiệu lớn để cho phép tích hợp liền mạch với hồ bơi của thiết bị hiện có.
▪ sự kết hợp linh hoạt của GPS, GLONASS và BDS xử lý dữ liệu.
▪ Cả dữ liệu tĩnh và PPK có thể được xử lý trong phần mềm CGO.
▪ Tương thích với GNSS dữ liệu thô của các thương hiệu lớn
▪ Đảm bảo độ tin cậy và chất lượng của GNSS RTK quan sát

Post-Process tĩnh và động học GNSS Khảo sát Beidou Post-Processing - CGO hỗ trợ Beidou liệu cho xử lý bài applications.Multiple nhập dữ liệu thô. CHC, Rinex, Trimble DAT, Tháng Mười Một, BD9, RAWMultiple Export thông tin: tập tin cơ sở (* TXT, (* .asc) và LOG FileQuality ngưỡng kiểm soát cho GNSS dữ liệu thô nhập khẩu process.Various báo cáo cơ bản, điều chỉnh mạng lưới, Loop, ga ... báo cáo Customized thiết lập để cung cấp các tùy chọn cả hai đầy đủ và toàn diện cho báo cáoHỗ trợ trực tuyến