SurvCE Field Software

SurvCE Field Software

Mô tả sản phẩm

SurvCE Dòng Software
 
Có sẵn với CHC X91 + và X900 + GNSS thu, phần mềm thu thập dữ liệu lĩnh vực SurvCE của Carlson kết hợp chức năng tiên tiến và một giao diện người dùng trực quan.
 
SurvCE là một hệ thống thu thập dữ liệu đầy đủ cho thời gian thực (RTK) GPS và Total Stations (tùy chọn) trong lĩnh vực phối hợp hình học.

▪ Hỗ trợ nhiều giao thức mạng GPS, như NTRIP, TCP và UDP.
▪ Tab-Dựa cấu MENU. Tất cả các lệnh có thể nhìn thấy trong mỗi menu.
▪ Thu thập điểm trong chế độ đồ họa. Điểm cốt truyện như họ đang bắn trong lĩnh vực này hoặc nhập vào.
▪ Tính năng mã hoá - Thêm nhiều kiểu mã hóa và chức năng.
▪ Có sẵn trong nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha Pháp, Đức, ...

Hỗ trợ điểm LandXML, DTM, đồ họa, sắp xếp, cấu hình và phần.
Tính toán khối lượng giữa hai bề mặt, một bề mặt và độ cao hoặc khối lượng dự trữ đơn giản.
Được sử dụng để thu thập các vòng cấp lượng giác và mức độ kỹ thuật số loops đang được xử lý, điều chỉnh.
Hỗ trợ một số lượng không giới hạn các điểm nội địa hóa.
Sử dụng một mẫu DXF tập tin cho việc làm mới để tất cả các lớp được tạo ra tự động theo tiêu chuẩn của bạn.
Nó có các tùy chọn để cutsheets tự động tải và các tập tin điều khiển từ công việc trước đây.
Thu thập các đường song song bằng cách sử dụng các lệnh dòng vẽ dọc bù đắp ngang và bù đắp.
Cho phép người sử dụng để mã trong nhiều phong cách mã hóa có thể được xác định bằng cách gói văn phòng của họ.
Hỗ trợ offsets khoanh vùng vào một góc nghiêng và cung cấp các tùy chọn để cổ phần bù đắp nút giao thông.Hỗ trợ trực tuyến