Digibar V

Digibar V

Mô tả sản phẩm

Digibar V

digibar-v

Digital Sound Speed Meter

Được thiết kế để cung cấp dữ liệu tốc độ thời gian thực về căn hộ của hệ thống mulibeam kiểu mảng, kích thước nhỏ và xây dựng gồ ghề của Digibar V có nghĩa là nó có thể dễ dàng được gắn gần đầu sonar. Vận tốc âm thanh có nguồn gốc sử dụng thời gian của phương pháp đo lường bay và là chính xác để trong vòng +/- 0,2 m / giây.

1. định dạng đầu ra, cập nhật và điều chỉnh giá baud
2. Nhỏ gọn và dễ dàng để cài đặt
3. Kết nối qua cáp dưới nước duy nhất mà cả hai nguồn cung cấp điện và trả về tốc độ dữ liệuHỗ trợ trực tuyến