Digibar S

Digibar S

Mô tả sản phẩm

Digibar S

digibar s

Profiling Sound Velocimeter

Các gồ ghề tất cả các thép không gỉ Digibar S được thiết kế để đúc vận tốc âm un-tethered. Cấu hình này giải phóng tàu thăm dò từ quá trình làm cáp điện của nó tốc độ âm thanh sâu hơn profiling một nhiệm vụ dễ dàng hơn và đáng tin cậy hơn. Với 500 m chiều sâu tối đa khả năng và lưu trữ cho nhiều diễn viên, thiết kế linh hoạt "S" vẫn duy trì một số tính năng tốt nhất của Digibar Pro phổ biến.

1. Rugged, xây dựng bằng thép không gỉ
2. 500 mét độ sâu tối đa
3. Hồ sơ vận tốc âm, nhiệt độ, áp suất và thời gian

4. Đơn giản giao diện dựa trên WindowsHỗ trợ trực tuyến